Nastavení e-mailového klienta Gmail na Android

12. 10. 2023

 1. Otevřete aplikaci Gmail: Na vašem zařízení Android spusťte aplikaci Gmail.

 2. Otevřete menu Nastavení: Klikněte na tři vodorovné čáry (menu) v levém horním rohu a vyberte 'Nastavení' (Settings).

 3. Přidání nového účtu: Klepněte na 'Přidat účet' (Add account) a vyberte 'Osobní (IMAP/POP)' nebo 'Jiné' (Other), pokud je to dostupné.

 4. Zadejte e-mailovou adresu: Do zobrazeného pole zadejte vaši e-mailovou adresu, např. uzivatel@vasedomena.cz, a poté klepněte na 'Další' (Next).

 5. Vyberte typ účtu: Vyberte 'Osobní (IMAP)' nebo 'Osobní (POP)', podle toho, jaký typ účtu chcete použít.

 6. Zadejte heslo: Do pole pro heslo zadejte vaše vygenerované heslo a klepněte na 'Další' (Next).

 7. Nastavení serveru příchozí pošty:

  • Hostitel příchozí pošty: Zadejte mda.vshosting.cloud.
  • Uživatelské jméno: Zadejte znovu vaši e-mailovou adresu.
  • Heslo: Zadejte znovu vygenerované heslo.
  • Port: Standardně by měl být nastaven na 993 pro IMAP nebo 995 pro POP.
  • Typ zabezpečení: Vyberte SSL.
 8. Nastavení serveru odchozí pošty:

  • SMTP server: Zadejte msa.vshosting.cloud.
  • Uživatelské jméno: Zadejte znovu vaši e-mailovou adresu.
  • Heslo: Zadejte znovu vygenerované heslo.
  • Port: Standardně by měl být nastaven na 465 nebo 587.
  • Typ zabezpečení: Vyberte SSL.
 9. Klepněte na 'Další' (Next): Aplikace Gmail se pokusí ověřit nastavení serveru.

 10. Dokončení nastavení: Následujte pokyny na obrazovce pro dokončení nastavení účtu. Můžete si zvolit možnosti, jako je frekvence synchronizace a označení účtu.

Po dokončení těchto kroků by měl být váš e-mailový účet nastaven a připraven k použití v aplikaci Gmail na vašem zařízení Android.

Ujistěte se, že zadáváte správné údaje a v případě problémů mne neváhejte kontaktovat.

Všechny časté dotazy

Máte dotazy?

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek.

Spravovat cookies