Nastavení e-mailového účtu v Microsoft Outlook 2016

14. 11. 2023

 1. Otevřete Microsoft Outlook 2016: Spusťte aplikaci Outlook 2016 na vašem počítači.

 2. Přístup k nastavení účtu: Klikněte na 'Soubor' (File) v horní části okna a vyberte 'Informace' (Info). Poté klikněte na 'Přidat účet' (Add Account).

 3. Vyberte 'Manuální nastavení nebo další typy serverů': Vyberte 'Manuální nastavení nebo další typy serverů' (Manual setup or additional server types) a klikněte na 'Další' (Next).

 4. Zvolte 'POP nebo IMAP': Vyberte 'POP nebo IMAP' (POP or IMAP) pro nastavení e-mailového účtu a klikněte na 'Další' (Next).

 5. Vyplňte údaje o účtu:

  • Vaše jméno: Zadejte jméno, které se bude zobrazovat při odesílání e-mailů.
  • E-mailová adresa: Zadejte vaši e-mailovou adresu, například uzivatel@vasedomena.cz.
  • Typ účtu: Vyberte IMAP nebo POP podle vašich preferencí.
  • Příchozí poštovní server: Zadejte mda.vshosting.cloud.
  • Odchozí poštovní server (SMTP): Zadejte msa.vshosting.cloud.
  • Uživatelské jméno: Zadejte znovu vaši e-mailovou adresu.
  • Heslo: Zadejte vygenerované heslo.
 6. Další nastavení serveru:

  • Klikněte na 'Další nastavení' (More Settings).
  • V kartě 'Server odchozí pošty' (Outgoing Server) zaškrtněte možnost 'Můj odchozí server (SMTP) vyžaduje ověření' (My outgoing server (SMTP) requires authentication) a zvolte 'Použít stejné nastavení jako pro příchozí poštovní server'.
  • V kartě 'Pokročilé' (Advanced) nastavte šifrování SSL pro oba servery a zadejte správné porty (například 993 pro IMAP nebo 995 pro POP pro příchozí poštu a 465 nebo 587 pro odchozí poštu).
  • Klikněte na 'OK' pro uložení těchto nastavení.
 7. Testování a dokončení nastavení: Klikněte na 'Další' (Next) a Outlook se pokusí otestovat nastavení účtu. Pokud všechny testy proběhnou úspěšně, zobrazí se okno s potvrzením, že účet byl úspěšně nastaven.

 8. Ukončení procesu: Klikněte na 'Dokončit' (Finish) pro ukončení procesu nastavení.

Nyní by měl být váš e-mailový účet připraven k použití v Microsoft Outlook 2016.

Ujistěte se, že zadáváte správné údaje a v případě problémů mne neváhejte kontaktovat.

Všechny časté dotazy

Máte dotazy?

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek.

Spravovat cookies